Welke Zorg

Bizim Zorg biedt zorg aan personen die op basis van de medische indicatie tijdelijke of permanente zorg nodig hebben, zoals (chronische) ziektes, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, ouderen en gezinnen met gehandicapte kinderen.

De door ons geboden zorgfuncties zijn:

» Persoonlijke verzorging

» Begeleiding individueel en groep

» Huishoudelijke hulp

Verpleging wordt nog niet structureel aangeboden maar zal op termijn worden toegevoegd aan het dienstenpakket.Wij bieden zorg op maat. Soms is de zorg slechts tijdelijk, zoals na een ziekenhuisbezoek. Maar dikwijls is de zorg langdurig en wordt er steeds meer van ons gevraagd. U mag erop vertrouwen dat wij in nauw overleg met u de beste zorg zullen bieden.

 

 

 

Lekker blijven wonen en leven zoals u gewend bent, maar met de zorg en aandacht die u nodig heeft. Of u nu woont in een eengezinswoning, een appartement of een aanleunwoning, in de stad of op het platteland. Thuis is de belangrijkste plek op aarde en u wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Met de hulp van Bizim Zorg is dat uiteraard goed mogelijk. 
Bizim Zorg biedt zorg aan alle cliënten die, op basis van de medische indicatie, tijdelijke of permanente zorg nodig hebben, zoals chronisch ziekte, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, ouderen en gezinnen met gehandicapte kinderen. De zorgfuncties die door ons geboden worden zijn: persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegkundige verzorging, begeleiding groep en begeleiding individueel. 

Lekker blijven wonen en leven zoals u gewend bent, maar met de zorg en aandacht die u nodig heeft. Of u nu woont in een eengezinswoning, een appartement of een aanleunwoning, in de stad of op het platteland. Thuis is de belangrijkste plek op aarde en u wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Met de hulp van Bizim Zorg is dat uiteraard goed mogelijk. 

Bizim Zorg biedt zorg aan alle cliënten die, op basis van de medische indicatie, tijdelijke of permanente zorg nodig hebben, zoals chronisch ziekte, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, ouderen en gezinnen met gehandicapte kinderen. De zorgfuncties die door ons geboden worden zijn: persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, begeleiding groep en begeleiding individueel. Voor het bieden van verpleegkundige verzorging hebben wij nauwe contacten met andere zorgaanbieders.

foto’s