Aanmelden Als Nieuwe Client

 

Wij begeleiden de cliënt wanneer deze zich bij ons aanmeldt. Daarbij past, dat wij wel adviseren wat de mogelijkheden binnen de wettelijke kaders zijn, maar Bizim verzorgt géén werkzaamheden, die niet passend zijn binnen ons zorgaanbod. Dit betekent, dat bijvoorbeeld aanvragen bij het CIZ niet door Bizim worden verzorgd, maar in nauwe samenwerking met een derde, de stichting Ferah, worden gedaan. 
Kennismaking met Bizim Zorg begint altijd met een vrijblijvend gesprek. In dat gesprek, al dan niet met een vertegenwoordiger namens cliënt, bespreken wij diens situatie. Zonder nadrukkelijke toestemming van cliënt zullen wij daarover géén informatie inwinnen noch verstrekken bij derden, zoals Huisarts of Specialist. Bizim hanteert een privacyreglement waarbij de cliënt er op mag rekenen dat wij diens situatie nimmer zonder instemming aan derden ter beschikking zullen stellen. 
Ons werk begint formeel wanneer de indicatie van het CIZ bekend is. Mocht echter versneld zorg geleverd moeten worden dan zal Bizim Zorg dat ook leveren, maar hier gelden wel aanvullende afspraken voor. Wij zijn ons bewust van onze zorgplicht en verlenen daarom altijd zo snel mogelijk adequate hulp. 
Vanuit de indicatie stelt Bizim een Zorgplan op, dat aan de cliënt ter hand wordt gesteld. Dit is zowel werkdocument voor de zorgmedewerkers als een bewakingsinstrument voor de door ons geleverde zorg. Het zorgplan wordt opgesteld door een BIG geregistreerde verpleegkundige of een Verzorgende IG met aanvullende opleidingen.
Het personeel – dat passend is bij de cliënt – wordt eerst door ons aan cliënt voorgesteld. Als er een “click” is wordt vervolgens met cliënt en medewerker besproken welke zorg er gegeven gaat worden en op welke momenten cliënt op onze zorg kan rekenen. Cliënt en medewerker maken dus samen een planning wanneer en hoe de werkzaamheden zullen worden gedaan. De koppeling van cliënt en medewerker geeft beiden zoveel mogelijk flexibiliteit. 
Daarmee wordt overigens ook de regie en eigen verantwoordelijkheid van cliënt zoveel mogelijk in tact gelaten. Het personeel krijgt binnen Bizim de ruimte – en de verantwoordelijkheid – om binnen de behoefte van de cliënt zo zelfstandig mogelijk te werken. Dit versterkt enerzijds de zelfredzaamheid van cliënt, omdat daar op wordt gerekend, anderzijds versterkt het de werknemer bij diens ontwikkeling tot allround zorgverlener.

Wij begeleiden de cliënt wanneer deze zich bij ons aanmeldt. Daarbij past, dat wij wel adviseren wat de mogelijkheden binnen de wettelijke kaders zijn, maar Bizim verzorgt géén werkzaamheden, die niet passend zijn binnen ons zorgaanbod. Dit betekent, dat bijvoorbeeld aanvragen bij het CIZ niet door Bizim worden verzorgd, maar in nauwe samenwerking met een derde, de stichting Ferah, worden gedaan. 

Kennismaking met Bizim Zorg begint altijd met een vrijblijvend gesprek. In dat gesprek, al dan niet met een vertegenwoordiger namens cliënt, bespreken wij diens situatie. Zonder nadrukkelijke toestemming van cliënt zullen wij daarover géén informatie inwinnen noch verstrekken bij derden, zoals Huisarts of Specialist. Bizim hanteert een privacyreglement waarbij de cliënt er op mag rekenen dat wij diens situatie nimmer zonder instemming aan derden ter beschikking zullen stellen. 

Ons werk begint formeel wanneer de indicatie van het CIZ bekend is. Mocht echter versneld zorg geleverd moeten worden, dan zal Bizim Zorg dat ook leveren. Hiervoor gelden wel aanvullende afspraken. Wij zijn ons bewust van onze zorgplicht en verlenen daarom altijd zo snel mogelijk adequate hulp. 

Vanuit de indicatie stelt Bizim een Zorgplan op, dat aan de cliënt ter hand wordt gesteld. Dit is zowel werkdocument voor de zorgmedewerkers als een bewakingsinstrument voor de door ons geleverde zorg. Het zorgplan wordt opgesteld door een BIG geregistreerde verpleegkundige of een Verzorgende IG met aanvullende opleidingen.

Het personeel – dat passend is bij de cliënt – wordt eerst door ons aan cliënt voorgesteld. Als er een “click” is wordt vervolgens met cliënt en medewerker besproken welke zorg er gegeven gaat worden en op welke momenten cliënt op onze zorg kan rekenen. Cliënt en medewerker maken dus samen een planning, wanneer en hoe de werkzaamheden zullen worden gedaan. De koppeling van cliënt en medewerker geeft beiden zoveel mogelijk flexibiliteit. 

Daarmee wordt overigens ook de regie en eigen verantwoordelijkheid van cliënt zoveel mogelijk in tact gelaten. Het personeel krijgt binnen Bizim de ruimte – en de verantwoordelijkheid – om binnen de behoefte van de cliënt zo zelfstandig mogelijk te werken. Dit versterkt enerzijds de zelfredzaamheid van cliënt, omdat daar op wordt gerekend, anderzijds versterkt het de werknemer bij diens ontwikkeling tot allround zorgverlener.